Details

Title

Zmiany funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w województwie śląskim (studium przypadku - gmina Gorzyce) / Functional and Spatial Changes of Rural Areas in the Silesian Voivodeship (Case Study: Gorzyce)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 167

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Część I. Wiejska Przestrzeń, Obszary Funkcjonalne, Planowanie Przestrzenne Part I. Countryside Expanse, Functional Areas, Country Planning /

Identifier

ISSN 0079-3493

×