Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmiany funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w województwie śląskim (studium przypadku - gmina Gorzyce) / Functional and Spatial Changes of Rural Areas in the Silesian Voivodeship (Case Study: Gorzyce)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Część I. Wiejska Przestrzeń, Obszary Funkcjonalne, Planowanie Przestrzenne Part I. Countryside Expanse, Functional Areas, Country Planning /

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×