Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmiany funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w województwie śląskim (studium przypadku - gmina Gorzyce) / Functional and Spatial Changes of Rural Areas in the Silesian Voivodeship (Case Study: Gorzyce)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×