Szczegóły

Tytuł artykułu

Przekształcenia historycznych układów przestrzennych wsi wybranych gmin województwa wielkopolskiego / Transformation of Historical Patterns of Villages in Wielkopolskie Voivodeship (chosen municipalities)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×