Szczegóły

Tytuł artykułu

Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich jako czynnik rozwoju opolskiej Wsi / Hotel Facilities in Rural Areas as a Development Factor of the Opolskie Village

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×