Details

Title

Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich jako czynnik rozwoju opolskiej Wsi / Hotel Facilities in Rural Areas as a Development Factor of the Opolskie Village

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 167

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Część Ii. Infrastrukturalny Przyrodniczy Aspekt Rozwoju Obszarów Wiejskich Part Ii. Infrastructural And Environmental Aspect Of Rural Areas Development I/

Identifier

ISSN 0079-3493

×