Szczegóły

Tytuł artykułu

Obszary cenne przyrodniczo - szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego gminy Sieraków / Naturally Valuable Areas - Chance or Barrier in the Local Development of Sieraków Commune

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×