Details

Title

Ewaluacja ex-post projektów wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich (na przykładzie wybranych gmin województwa śląskiego) / Ex-post Evaluation of Water Supply and Sanitation Projects in Rural Areas (Selected Municipalities of Śląskie Voivodeship Example)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 167

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Część Ii. Infrastrukturalny Przyrodniczy Aspekt Rozwoju Obszarów Wiejskich Part Ii. Infrastructural And Environmental Aspect Of Rural Areas Development I/

Identifier

ISSN 0079-3493

×