Szczegóły

Tytuł artykułu

Ewaluacja ex-post projektów wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich (na przykładzie wybranych gmin województwa śląskiego) / Ex-post Evaluation of Water Supply and Sanitation Projects in Rural Areas (Selected Municipalities of Śląskie Voivodeship Example)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×