Details

Title

Intensywność organizacji produkcji rolniczej a poziom mechanizacji rolnictwa w Polsce w świetle PSR 2010 / Intensity of Agricultural Production Organization and the Mechanization of Agriculture Level in Poland in the Light of the National Agricultural Census (PSR) 2010

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 167

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Część Ii. Infrastrukturalny Przyrodniczy Aspekt Rozwoju Obszarów Wiejskich Part Ii. Infrastructural And Environmental Aspect Of Rural Areas Development I/

Identifier

ISSN 0079-3493

×