Szczegóły

Tytuł artykułu

Intensywność organizacji produkcji rolniczej a poziom mechanizacji rolnictwa w Polsce w świetle PSR 2010 / Intensity of Agricultural Production Organization and the Mechanization of Agriculture Level in Poland in the Light of the National Agricultural Census (PSR) 2010

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×