Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza i wyzwania / The Development of Entrepreneurship in Rural Areas - Diagnosis and Challenges

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×