Szczegóły

Tytuł artykułu

Dojazdy do pracy na terenach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego / Commuting in the Countryside. Example of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Część Iii. Społeczny Aspekt Rozwoju Obszarów Wiejskich: Ludność, Przedsiębiorczość, Współpraca Part Iii. Social Aspect Of Rural Areas Development: Population, Enterpreneurship, Co-Operation /

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×