Details

Title

Ocena skuteczności działań programu Leader przez mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce / The Effectiveness assessment of the Leader Program in Opinions of Rural Areas Residents in Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 167

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×