Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena skuteczności działań programu Leader przez mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce / The Effectiveness assessment of the Leader Program in Opinions of Rural Areas Residents in Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×