Details

Title

Potrzeby społeczności wiejskich a „małe projekty” programu Leader na przykładzie LGD w województwie śląskim / Rural Community Needs and Small Projects of Leader Programme - an Example of Local Action Groups in the Silesian Voivodeship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 167

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×