Szczegóły

Tytuł artykułu

Potrzeby społeczności wiejskich a „małe projekty” programu Leader na przykładzie LGD w województwie śląskim / Rural Community Needs and Small Projects of Leader Programme - an Example of Local Action Groups in the Silesian Voivodeship

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×