Szczegóły

Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego po akcesji do Unii Europejskiej / Development Paths of the Dolnośląskie Voivodeship Rural Areas after the Accession to the European Union

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×