Details

Title

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na procesy rozwojowe na przykładzie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej realizowanych w ramach PROW 2007-2013 przez gminy województwa wielkopolskiego / The Impact of EU Funds to the Development Processes on the Example of the Technical Infrastructure Investments by Communes of Wielkopolskie Voivodeship in the Framework of RDP 2007-2013

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 167

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Część Iv. Wpływ Funduszy Unijnych Na Rozwój Obszarów Wiejskich Part Iv. The Impact Of The Eu Funds On Rural Areas Development /

Identifier

ISSN 0079-3493

×