Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na procesy rozwojowe na przykładzie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej realizowanych w ramach PROW 2007-2013 przez gminy województwa wielkopolskiego / The Impact of EU Funds to the Development Processes on the Example of the Technical Infrastructure Investments by Communes of Wielkopolskie Voivodeship in the Framework of RDP 2007-2013

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Część Iv. Wpływ Funduszy Unijnych Na Rozwój Obszarów Wiejskich Part Iv. The Impact Of The Eu Funds On Rural Areas Development /

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×