Details

Title

Informacje o Autorach / Notes on Authors

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 167

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×