Szczegóły

Tytuł artykułu

Informacje o Autorach / Notes on Authors

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×