Details

Title

Uwarunkowania skutecznej polityki urbanistycznej na rzecz powrotu do miast – Wprowadzanie / Conditions of Efficient Urban Policies Towards Encouragement to the City Centers Comeback - Introduction

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 168

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×