Szczegóły

Tytuł artykułu

Powrót do centrum miasta - siły sprawcze, uczestnicy, motywacje / The Return to the City-centre - Driving Forces, Participants, Motivations

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 168

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×