Details

Title

Powrót do centrum miasta - siły sprawcze, uczestnicy, motywacje / The Return to the City-centre - Driving Forces, Participants, Motivations

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 168

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Refleksje Na Tle Debaty Kongresowej Kongresu Urbanistyki Polskiej Połączonego Xiii Kongresem Związku Miast Polskich Reflections On The Debate Of The Polish Urbanism Congress Connected With The Xiii Congress Of Association Of Polish Cities Vz/v

Identifier

ISSN 0079-3493

×