Szczegóły

Tytuł artykułu

Powrót do centrum miasta - siły sprawcze, uczestnicy, motywacje / The Return to the City-centre - Driving Forces, Participants, Motivations

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 168

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Refleksje Na Tle Debaty Kongresowej Kongresu Urbanistyki Polskiej Połączonego Xiii Kongresem Związku Miast Polskich Reflections On The Debate Of The Polish Urbanism Congress Connected With The Xiii Congress Of Association Of Polish Cities Vz/v

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×