Szczegóły

Tytuł artykułu

Potrzeba urbanistyki. Podsumowanie V Kongresu Urbanistyki Polskiej w Łodzi 2015 - Powrót do Centrum / Necessity of Urbanism. Summary of the V Polish Urbanism Congress – Return to the Center

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 168

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×