Szczegóły

Tytuł artykułu

Powrót do centrum miasta - kulturowy wymiar rewitalizacji / Return to the Center of the City – Cultural Dimension of Revitalization

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 168

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×