Details

Title

Powrót do centrum miasta - kulturowy wymiar rewitalizacji / Return to the Center of the City – Cultural Dimension of Revitalization

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 168

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Kultura Centrum, Centrum Kulturze Culture In Center. Center In Culture Ww/

Identifier

ISSN 0079-3493

×