Details

Title

Śródmiejski krajobraz kulturowy w dokumentach planistycznych, na przykładzie strefy wielkomiejskiej w Łodzi / Downtown Cultural Landscape in Planning Documents on the Example of the Urban Zone in Lodz

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 168

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×