Szczegóły

Tytuł artykułu

Śródmiejski krajobraz kulturowy w dokumentach planistycznych, na przykładzie strefy wielkomiejskiej w Łodzi / Downtown Cultural Landscape in Planning Documents on the Example of the Urban Zone in Lodz

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 168

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Kultura Centrum, Centrum Kulturze Culture In Center. Center In Culture Ww/

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×