Szczegóły

Tytuł artykułu

Efekty rewitalizacji przestrzeni centralnych małych miast. Rynek - scena miejskiego życia bez aktorów / Revitalization Effects of Central Areas in Small Towns. Marketplace – a Scene of Urban Life without an Actors

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 168

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×