Details

Title

Warszawski Grochów w poszukiwaniu centrum / Grochów in Warsaw Searching of Centrum

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 168

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Rewitalizacja Centrów Miast Revitalization Of City Centers /

Identifier

ISSN 0079-3493

×