Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie metody logiki rozmytej w tworzeniu systemowych węzłów Park and Ride uwalniających centrum od samochodów / Methods of Fuzzy Logic as a Tool in Creating System of Park and Ride Hubs Which Will Relieve City Centres from Cars

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 168

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×