Details

Title

Specjalizacja regionalna – systematyzacja pojęć i metod pomiaru / Regional Specialization. Systematization of Concepts and Methods of Measurement

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 170

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×