Szczegóły

Tytuł artykułu

Specjalizacja regionalna – systematyzacja pojęć i metod pomiaru / Regional Specialization. Systematization of Concepts and Methods of Measurement

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×