Szczegóły

Tytuł artykułu

Specjalizacja regionalna: podstawy koncepcyjne i aspekty interpretacyjne / Regional Specialisation: From Conceptual Framework to Interpretation

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×