Szczegóły

Tytuł artykułu

Specjalności regionu w perspektywie studiów prospektywnych i strategicznych / Regional Specialities – Foresight and Strategic Perspective

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×