Szczegóły

Tytuł artykułu

Inteligentne specjalizacje – nowa architektura regionalnej polityki innowacyjnej / Smart Specialization – Towards a New Architecture for Regional Innovation Policy

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×