Szczegóły

Tytuł artykułu

Inteligentne specjalizacje – nowa architektura regionalnej polityki innowacyjnej / Smart Specialization – Towards a New Architecture for Regional Innovation Policy

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Część 1. Specjalizacja Regionalna Podejście Koncepcyjne Metodologiczne Part 1. Regional Specialization Concepts And Methodologies -I/–

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×