Szczegóły

Tytuł artykułu

Specjalizacje regionalne – strategie długookresowe czy polityka dostosowawcza? Korzyści i zagrożenia / Regional Specializations: Long-Term Strategies or Adjustment Policy? Benefits and Threats

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×