Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola specjalizacji w rozwoju miast kreatywnych / The Role of Specialization in the Development of Creative Cities

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×