Szczegóły

Tytuł artykułu

Specjalizacja inteligentna miasta – identyfikacja, pomiar i ocena / Specialization and Smartness of the City - Identification, Measurement and Evaluation

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×