Szczegóły

Tytuł artykułu

Kształcenie na polskich uczelniach wyższych w kontekście specjalizacji regionalnych / Education at Polish Universities in the Context of Regional Specializations

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×