Szczegóły

Tytuł artykułu

Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju i specjalizacji regionów / Cultural Heritage as a Factor in Development and Specialization of Regions

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Część 1. Specjalizacja Regionalna Podejście Koncepcyjne Metodologiczne Part 1. Regional Specialization Concepts And Methodologies -I/–

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×