Szczegóły

Tytuł artykułu

Specjalizacje regionalne w kształtowaniu polityki innowacyjnej regionu. Studium empiryczne województwa śląskiego / On the Use of Regional Specializations in Regional Innovation Policy. A Case Study of Śląskie Voivodeship

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×