Details

Title

Kształtowanie inteligentnych specjalizacji na przykładzie województwa pomorskiego / Regional Smart Specializations Shaping Process – Pomorskie Voivodeship Case Study

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 170

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Część 2. Specjalizacja Regionalna Polska Praktyka Part 2. Regional Specialization Polish Experiences –/–

Identifier

ISSN 0079-3493

×