Szczegóły

Tytuł artykułu

Regionalne Specjalizacje województwa podlaskiego - przykład budowania specjalizacji polskich regionów / Regional Specializations of Podlaskie Voivodeship – an Example of Building the Specialization of Polish Regions

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×