Szczegóły

Tytuł artykułu

Monomiasta i ich specjalizacje 25 lat po transformacji ustrojowej – refleksje z Rosji, Słowacji i Polski / Monotowns and Their Specializations 25 Years After the Political Transformation – Reflections from Russia, Slovakia and Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×