Szczegóły

Tytuł artykułu

Wrocław i jego relacje z otoczeniem – wybrane obszary / Wrocław and Its Relationship with the Environment - Selected Areas

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×