Szczegóły

Tytuł artykułu

Wrocław i jego relacje z otoczeniem – wybrane obszary / Wrocław and Its Relationship with the Environment - Selected Areas

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 170

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Część 2. Specjalizacja Regionalna Polska Praktyka Part 2. Regional Specialization Polish Experiences –/–

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×